Przygotowanie do otwarcia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim

 

Do 8 maja 2020 roku Dyrektorzy przedszkoli pozyskują informacje od rodziców dotyczące potrzeb opieki nad dzieckiem w przedszkolu.
Trwają przygotowania do rozpoczęcia bezpiecznej pracy.

Bezpieczeństwo dzieci i kadry sprawującej opiekę priorytetem.

Tagi