Informacja w sprawie planowanego otwarcia przedszkoli

Od dnia 11 maja 2020 r. otwarte zostaną Przedszkola Samorządowe Gminy Oświęcim.

 

Opieka przedszkolna prowadzona będzie w ograniczonym zakresie, z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Planowane godziny otwarcia przedszkoli: od 7:00 do 15:00.
 

Liczba dzieci w jednej grupie zostanie ograniczona do 12.

Deklaracje pobytu dziecka w przedszkolu rodzice/opiekunowie prawni powinni zgłosić drogą elektroniczną lub telefonicznie do właściwego przedszkola w terminie do czwartku 7 maja br. do godziny 15.00.

W pierwszej kolejności z przedszkola będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Ponadto pierwszeństwo będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 

Aby dziecko mogło skorzystać z opieki przedszkolnej musi być zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko z przedszkola również muszą być zdrowi.
 

Przyprowadzający dziecko nie będą wpuszczani do budynku przedszkola. Pozostawienie dziecka pod opieką nauczyciela będzie możliwe dopiero po stwierdzeniu, że dziecko jest zdrowe.

Szczegółowe informacje w sprawie zasad funkcjonowania placówek przedszkolnych zamieszczono na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli - KLIKNIJ


Ministerstwo Edukacji Narodowej - pytania i odpowiedzi - KLIKNIJ