Podsumowanie z realizacji Projektu– e-Xtra Kompetentni – pn. ”Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Oświęcim”

Projekt – e-Xtra Kompetentni - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego

Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020

 

W dniu 15 maja 2020r. zostało zatwierdzone przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej "MISTIA" w Krakowie, sprawozdanie końcowe z realizacji projektu e-Xtra Kompetentni – pn.”Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Oświęcim.

Projekt e-Xtra Kompetentna nr POPC 03.01,00-0068/17 realizowany był przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej „MISTIA” w Krakowie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacji Pozaformalnej „Meritum” w ramach III osi priorytetowej -cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1 „działania szkoleniowe na rzecz rozwoju województwa kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Koordynatorem projektu z ramienia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej –  Pani Maria Piękoś- Konopnicka.

Sprawozdanie końcowe z realizacji grantu nr 23/EK/06/2018 w Gminie Oświęcim:

Kwota grantu: 147 763,00 zł

Kwota rozliczenia:  136 879,73 zł

Zwrot oszczędności w kwocie: 10 883,27 zł

Uzasadnienie:

  1. Wartość wskaźnika deklarowanego w projekcie została osiągnięta (100,00%) 264 osób zostało przeszklonych w tym: 30 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, 12 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (deklarowana wartość 16: Ze względu na nadwyżkę tej wartości wskaźnika u Operatora zadecydowano o uznaniu wartości zrealizowanej przez Grantobiorcę)
  2. Sprawozdanie kompletne, zawierało wymagane załączniki.
  3. Wydatki zostały poniesione w okresie kwalifikowalności projektu.

 

    Załącznik:

  1. Końcowe sprawozdanie z realizacji projektu e-Xtra Kompetentni w Gminie Oświęcim.

 

Koordynator projektu e-Xtra Kompetentni w Gminie Oświęcim:

mgr Violetta Korczyk – Zastępca Dyrektora CUW Gminy Oświęcim

             Zatwierdził: : mgr Agata Michalska – Dyrektor CUW Gminy Oświęcim

Tagi