Informacja z otwarcia ofert - przetarg nieograniczony

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, na trasie dom - placówka oświatowa - dom wraz z opieką

https://bip.malopolska.pl/cuwrajsko,a,1793768,informacja-z-otwarcia-ofert-dotyczy-postepowania-o-udzielenie-zamowienia-publicznego-prowadzonego-w-.html

 

                                                                                   

  /-/ mgr  Agata Michalska
  Dyrektor CUW Gminy Oświęcim

Tagi