OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim Rajsko,  ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim niniejszym informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, na trasie dom - placówka oświatowa - dom wraz z opieką.

https://bip.malopolska.pl/cuwrajsko,m,338105,2020.html

 

/-/ mgr  Violetta Korczyk
Zastępca Dyrektora CUW Gminy Oświęcim

 

Tagi