Realizacja projektu „Odkrywam Małopolskę” w Gminie Oświęcim

Rusza realizacja projektu „Odkrywam Małopolskę” w Gminie Oświęcim, w ramach wsparcia turystyki szkolnej, przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i Gminy Oświęcim.

 

Rusza realizacja projektu „Odkrywam Małopolskę” w Gminie Oświęcim, w ramach wsparcia turystyki szkolnej, przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i Gminy Oświęcim.

Realizatorem projektu „Odkrywam Małopolskę” w imieniu Gminy Oświęcim jest Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim.

W dniu 05-06 października 2020 r. 78 uczniów kl. V oraz klas VI szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim będzie uczestniczyć w wycieczce przedmiotowej do Ojcowskiego Parku Narodowego – Jaskini Wierzchowskiej.

Uczestnicy projektu „Odkrywam Małopolskę” zostali podzieleni na dwie grupy:

  1. W dniu 05.10.2020 r. uczestniczą szkoły: SP Babice, SP Brzezinka – 35 uczniów;
  2. W dniu 06.10.2020 r. uczestniczą szkoły: SP Grojec, SP Zaborze, ZSP Harmęże – 43 uczniów.

 

Uczestnicy wycieczki zostaną objęci opieką, w liczbie 6 opiekunów, którą będą sprawować nauczyciele z poszczególnych szkół podstawowych Gminy Oświęcim.

Rolę kierownika, pełni nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach oraz nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu.

Program wycieczki został opracowany przez Biuro podróży Małopolski Travel, ul. Obozowa 76/3, 30-383 Kraków (w załączeniu), które również będzie się zajmować bezpiecznym przewozem (dowozem - odwozem) uczestników projektu na miejsce realizacji wycieczki.

Celem projektu jest organizacja regionalnych wycieczek dydaktycznych, z elementami krajoznawstwa i rekreacji, dla uczniów małopolskich szkół podstawowych.

Projekt stanowi element wsparcia odbudowy rynku turystyki szkolnej poprzez stymulację popytu na turystykę zorganizowaną dla dzieci i młodzieży.

Program wycieczki - OPN, Jaskinia Wierzchowska - 05.10.2020 r.

Program wycieczki - OPN, Jaskinia Wierzchowska - 06.10.2020 r.

 

Koordynatorzy projektu:
(-) mgr Agata Michalska – Dyrektor CUW Gminy Oświęcim
(-) mgr Violetta Korczyk – Zastępca dyrektora CUW Gminy Oświęcim

Tagi