Dodatkowa rekrutacja do projektu „ODKRYWAM MALOPOLSKĘ”

Koordynatorzy projektu ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ informują, o dodatkowej rekrutacji do projektu, w związku z rezygnacją rodziców dzieci uczestników projektu.

 

Dodatkowy proces rekrutacji dla SP Zaborze do dnia 05.10.2020 r. załączniki (w załączeniu).

!Aneks nr 1 z dnia 05.10 do Regulaminu rekrutacji projektu ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ - Gmina Oświęcim

Załącznik nr 1a do regulaminu rekrutacji - Dodatkowa deklaracja uczestnictwa w projekcie ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ - Gmina Oświecim

 

  Koordynatorzy projektu:

 

 (-) mgr Agata Michalska – Dyrektor CUW Gminy Oświęcim

 (-) mgr Violetta Korczyk – Zastępca Dyrektora CUW Gminy Oświęcim

 

Tagi