Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od poniedziałku, 9 listopada 2020 r. zawieszone zostały zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I - III szkół podstawowych oraz zostaje przedłużone zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych do 29 listopada 2020 r. Tym samym klasy od I - VIII szkół podstawowych pracują w systemie zdalnym.

W okresie pandemii w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Oświęcim, od pierwszych dni zawieszenia zajęć, szkoły uruchomiły różne platformy edukacyjne, na których i poprzez które nauczyciele kontaktują się z uczniami i rodzicami.

Nauka w systemie zdalnym w szkołach podstawowych gminy Oświęcim odbywa się bez zakłóceń. Sukcesywnie realizowana jest podstawa programowa. Na bieżąco dyrektorzy wraz z nauczycielami modernizują sieć informatyczną.

Przedszkola publiczne i niepubliczne prowadzone przez gminę Oświęcim funkcjonują bez zmian.

Wiecej informacji : https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

 

Tagi