Podsumowanie projektu "Odkrywam Małopolskę" w Gminie Oświęcim

Projekt „Odkrywam Małopolskę”, współfinansowany przez Województwo Małopolskie oraz Gminę Oświęcim. Środki w formie dotacji celowej zabezpieczone z budżetu Województwa Małopolskiego na podstawie Uchwały Nr XXIV/366/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 września 2020 r. Projekt Odkrywam Małopolskę w Gminie Oświęcim, został zrealizowany w postaci jednodniowej wycieczki uczniów kl. V i VI ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim do Ojcowskiego Parku Narodowego – Jaskini Wierzchowskiej.

 

 

Projekt „Odkrywam Małopolskę” w Gminie Oświęcim,

współfinansowanego przez Województwo Małopolskę i Gminę Oświęcim

 

Beneficjent:

GMINA OŚWIĘCIM

 

Realizator:

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim

 

Projekt:         

„Odkrywam Małopolskę”

realizowanego w 2020 r., w ramach wsparcia turystyki szkolnej

 

Czas realizacji:

 

(zgodnie z zawartą umową                                   z Województwem Małopolskim)

14.09.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

Faktyczny termin realizacji

05.10.2020 r.  i  06.10.2020 r.

Ostateczny koszt:

8.892,00 zł

 

Źródło finansowania: 

56,23 %          -           Województwo Małopolskie

43,77 %          -           środki własne Gminy Oświęcim

 

Kwota dofinansowania:

5.000,00 zł        -            Województwo Małopolskie

Opis Projektu:

 1. Przebieg realizacji Projektu

Projekt „Odkrywam Małopolskę” został zrealizowany w Gminie Oświęcim poprzez udział 78 uczestników, uczniów kl. V i VI szkół podstawowych, w wycieczce do Ojcowskiego Parku Narodowego – Jaskini Wierzchowskiej.

 

W Projekcie wzięły udział szkoły podstawowe z terenu Gminy Oświęcim t.j:

 

 • Szkoła Podstawowa im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach;
 • Szkoła Podstawowa im. Pomnik Dzieci - Więźniów KL Auschwitz - Birkenau w Brzezince;
 • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Grojcu;
 • Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu;
 • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Harmężach.

 

 1. iczba uczestników Projektu: 78 uczniów kl. V i (VI jako uzupełnienie rekrutacji) szkół podstawowych:

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwa szkoły podstawowej

Liczba uczniów ogółem

Liczba uczniów

kl. V

Liczba uczniów             kl. VI

1.

Szkoła Podstawowa im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego  w Babicach

 

18

 

15

 

3

2.

Szkoła Podstawowa im. Pomnik Dzieci - Więźniów KL Auschwitz – Birkenau  w Brzezince

17

11

6

3.

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza          w Grojcu

9

9

0

4.

Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu

17

11

6

5.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Harmężach

17

14

3

Ogółem:

78 uczniów

60

18

 

 

 

 1. Liczba grup: 6 grup – podział uczestników:

 

 • w dniu 05.10.2020 r. podział na 3 grupy – 35 osób
 • w dniu 06.10.2020 r. podział na 3 grupy – 43 osoby

 

 1. Wstępny program dla każdej zaplanowanej wycieczki

(tj. czas trwania, miejsce, zabytki, atrakcje turystyczne, ewentualne dodatkowe atrakcje itp.)

 

Wycieczka jednodniowa kl. V i VI (jako uzupełnienie rekrutacji) w ramach realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych pn. Projektu „Odkrywam Małopolskę”. Zwiedzanie przez 78 uczniów kl. Vi VI ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim – Ojcowskiego Parku Narodowego – Jaskini Wierzchowskiej.

 

Program wycieczki:

 

 • spotkanie uczestników wycieczki o godz.07:30;
 • wyjazd w kierunku Ojcowskiego Parku Narodowego;
 • przejazd do Pieskowej Skały ok.09:30;
 • spotkanie z Przewodnikiem;
 • wizyta na dziedzińcu zamku;
 • spacer pod Maczugą Herkulesa;
 • przejazd do Ojcowa;
 • spacer pod Bramą Krakowską;
 • odpoczynek przy Źródle Miłości;
 • ok. godziny 14:00 obiad;
 • przejazd do Jaskini Wierzchowskiej Górnej;
 • spacer najdłuższą trasą turystyczną w jaskini w Polsce;
 • zakończenie zwiedzania ok. godziny 17:00;
 • wyjazd w drogę powrotną;
 • przyjazd ok. godz.18:30

 

 1. Harmonogram wykonania Projektu, z podaniem daty dziennej każdej zrealizowanej wycieczki:

 

Termin realizacji Projektu „Odkrywam Małopolskę” w Gminie Oświęcim zgodnie  z zawartą umową dnia 24 września 2020 r. w Krakowie Nr I/1301/TS/1834/20 od dnia 14 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

W dniu 05.10.2020 r. 35 uczniów klas V, VI ze Szkoły Podstawowej w Babicach  i Szkoły Podstawowej w Brzezince uczestniczyli w wycieczce do Ojcowskiego Parku Narodowego – Jaskini Wierzchowskiej, w ramach realizacji Projektu „Odkrywam Małopolskę” w Gminie Oświęcim, współfinansowanego przez Województwo Małopolskę i Gminę Oświęcim.

 Organizacją i koordynacją wycieczki zajął się CUW Gminy Oświęcim, jako realizator Projektu „Odkrywam Małopolskę” realizowanego w 2020 r., w ramach wsparcia turystyki szkolnej.

Całokształt programu wycieczki został opracowany przez Biuro Podróży Małopolski Travel, ul. Obozowa 76/3 w Krakowie, które również zajęło się bezpiecznym dowozem i odwozem na miejsce realizacji wycieczki. Autokar przed wyjazdem do Ojcowskiego Parku Narodowego, został sprawdzony pod względem bezpieczeństwa przez Powiatową Komendę Policji w Oświęcimiu.

Uczniowie wyjechali na wycieczkę spod Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim z siedzibą w Brzezince pod opieką  3 opiekunów: ze Szkoły Podstawowej  w Babicach ( 1 opiekun), ze Szkoły Podstawowej w Brzezince (2 opiekunów). Rolę kierownika wycieczki pełnił nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Babicach.

 

W dniu 06.10.2020 r. uczniowie klas V i VI w liczbie 43 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Grojcu, Szkoły Podstawowej w Zaborzu i Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Harmężach, wyruszyło na jednodniową wycieczkę przedmiotową do Ojcowskiego Parku Narodowego – Jaskini Wierzchowskiej.

Uczniowie wyjechali spod Szkoły Podstawowej w Zaborzu o godz. 7.15 pod opieką trzech opiekunów:  ze Szkoły Podstawowej w Grojcu (1 opiekun), ze Szkoły Podstawowej  w Zaborzu (1 opiekun) ze Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Harmężach (1 opiekun).

Rolę kierownika wycieczki w dniu 06,10.2020 r. do Ojcowskiego Parku Narodowego, pełniła  nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Zaborzu.

 

Początkiem  przygody uczniów była Jaskinia Wierzchowska. 700 metrów ciemnych, wilgotnych korytarzy, prowadzących krętym Przesmykiem Długim poprzez Salę z Kotłami i Hotelik do największej komory jaskiniowej - Sali Balowej i dalej do Sali Człowieka Pierwotnego. Tam nie byli uczniowie sami, towarzyszyły im dziesiątki nietoperzy, podkowce małe. Każdy uczestnik Projektu mógł opuścić jaskinię z magnesem, widokówką lub naszyjnikiem z wizerunkiem tego niezwykłego ssaka.

Kolejnym punktem  wędrówki uczestników Projektu „Odkrywam Małopolskę” był Zamek Pieskowa Skała, po zwiedzeniu którego, uczniowie udali się wprost pod Maczugę Herkulesa. Dzięki opowieściom przewodnika, dowiedzieli się, że na jej szczycie znajduje się mały, żelazny krzyż, który upamiętnia zdobycie skały przez Leona Witka z Katowic w 1933 roku.

Maczuga Herkulesa to nie była ostatnia atrakcja programy wycieczki przygotowanego przez Biuro Podroży Małopolski Travel z Krakowa. W dalszym programie uczestnicy zwiedzili także: Bramę Krakowską Jaskinię Krowią i Źródełko Miłości, które przyniosło naszym młodym uczestnikom wiele obietnic i radości.

Niektórzy uczniowie i uczennice zabrali trochę wody ze źródełka, aby spełniły się przepowiednie, gdyż  wg legendy, każda para która wspólnie zakosztuje wody ze źródełka, zostanie cudownie połączona niegasnącą miłością po wieki! Po tak aktywnym spacerze krajoznawczym czekał na uczniów pyszny poczęstunek i możliwość ogrzania się przy ognisku.

 

 1. Zakładane rezultaty realizacji Projektu:

 

     W wyniku realizacji Projektu  pn.” Odkrywam Małopolskę w Gminie Oświęcim, zostały osiągnięte  rezultaty:

 • zorganizowano atrakcyjną wyjazdową wycieczkę szkolną do Ojcowskiego Parku Narodowego – Jaskini Wierzchowskiej;
 • wzrost poziomu wiedzy o Małopolsce u uczestników wycieczki;
 • utrwalono wśród uczniów potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu;
 • pobudzenie turystyki szkolnej, a tym samym wsparcie zarówno dla organizatorów turystyki, jak i przewodników, przewoźników, obiektów noclegowych oraz licznych instytucji kulturyi nauki.

  

78 uczniów kl. V i VI (jako uzupełnienie rekrutacji) ze szkół podstawowych skorzystali z wycieczki przedmiotowej  do Ojcowskiego Parku Narodowego – Jaskini Wierzchowskiej - której celem było uzupełnienie obowiązującego programu nauczania. Wycieczka ta, miała charakter interdyscyplinarny i zawierała elementy wiedzy z przedmiotów przyrodniczych. Jednocześnie zrealizowano cele poznawcze, jak  i wychowawcze, które wynikają z programu pracy dydaktyczno - wychowawczej szkoły.

Uczestnictwo w Projekcie „Odkrywam Małopolskę” i udział w  wycieczce do Ojcowskiego Parku - Narodowego – Jaskini Wierzchowskiej, nie tylko dało uczniom możliwość poznania własnego regionu – Małopolski i jej środowiska przyrodniczego, lecz również przyczyniło się do rozwoju zainteresowań, zaspokajania i kształtowania potrzeb poznawczych. Dodatkowym atutem była możliwość aktywnego spędzenia czasu na łonie natury i rozkoszowanie się jej pięknem

 

 1. Promocja Projektu:

 

Gmina Oświęcim zadbała o promocję przedsięwzięcia Województwa Małopolskiego dotyczącego Projektu „Odkrywam Małopolskę”, umieszczając informacje o Projekcie w gazecie gminnej.

Link:

https://gminaoswiecim.pl/files/files/OSWIECIMSKA%20GMINA/EGZEMPLARZE/2020%20-%20Oswiecimska%20Gmina%20Nr%2010(189)%20-%20pazdziernik.pdf

 

Ponadto na stronie internetowej Gminy Oświęcim oraz Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim - realizatora Projektu, zamieszczanie były na bieżąco informacje i zdjęcia promujące Projekt. Szkoły podstawowe z terenu Gminy Oświęcim biorące udział w Projekcie, również zajęły się promocją poprzez umieszczanie, na swoich stronach internetowych, informacji o realizacji Projektu (zdjęć). W każdym materiale promocyjnym zamieszczana była informacja, że Projekt Odkrywam Małopolskę, był dofinansowany ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.

Na zakończenie Projektu „Odkrywam Małopolskę” - na stronach internetowych: Gminy Oświęcim, Samorządowego Centrum Usług Wspólnych jak również szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim – zamieszczono podziękowania za współfinansowanie oraz prawidłową realizację Projektu.

 

Opracowała:   Zastępca Dyrektora CUW - mgr  Violetta Korczyk

Zatwierdziła:  Dyrektor CUW – mgr Agata Michalska

 

Tagi