SKS - Szkolny Klub Sportowy

 

Osiem szkół z terenu Gminy Oświęcim od stycznia 2020 bierze udział w Programie Szkolny Klub Sportowy, realizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Gminę Oświęcim, przy współpracy z Wojewódzkim Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym.

  

Zajęcia sportowe odbywały się w szkołach prowadzonych przez Gminę Oświęcim  w edycji  wiosennej w miesiącach  I - III 2020 r. Prowadzone były przez nauczycieli wychowania fizycznego 2 lub 3 razy w tygodniu w wymiarze po 60 minut w grupach ćwiczebnych 15-20 osób.

 

Program SKS ma na celu:

- Kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;

- Poprawę sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyki nadwagi i otyłości.

 

Od 12 marca 2020 funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostało czasowo ograniczone, zgodnie  z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19. Również zostało zawieszone prowadzenie zajęć SKS w szkołach podstawowych.

 

W okresie od października 2020 do listopada 2020 r. w okresie pandemii zajęcia SKS zostały zawieszone w 4 szkołach prowadzonych przez Gminę Oświęcim (SP Babice, SP Brzezinka, SP Włosienica, SP Zaborze). Od listopada 2020 r. zawiesiła również zajęcia SKS - Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Harmężach.

 

Pomimo pandemii realizacja zajęć SKS nie przestała funkcjonować zgodnie z wprowadzonym harmonogramem zajęć w następujących placówkach oświatowych:

 

- SP Grojec – we wtorki, środy, piątki w każdy tydzień miesiąca;

- SP Poręba Wielka – w poniedziałki, środy w każdy tydzień miesiąca;

- SP Rajsko – zajęcia dla młodszej grupy wiekowej „Młodzi Sportowcy” w środy, piątki w każdy tydzień miesiąca.

Tagi