Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

 

Powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym.
Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z GIS i MZ przygotowało wytyczne dla szkół.

Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

 

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim zachęca do zapoznania się z wytycznymi.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

Tagi