Projekt „Posiłek w szkole i w domu” w gminie Oświęcim - - Wsparcie finansowe udzielone na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu

 

 

 

 

Projekt „Posiłek w Szkole i w domu” w gminie Oświęcim -

- Wsparcie finansowe udzielone na realizację zadania w ramach

 modułu 3 wieloletniego rządowego programu

 

 

Beneficjent:

GMINA OŚWIĘCIM

 

Realizator:

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim

 

Projekt:         

„Posiłek w szkole i w domu”

realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego udzielonym na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu

 

Czas realizacji:

 

(zgodnie z zawartą umową                                   z Województwem Małopolskim) Nr umowy OK.III.531.5.25.2020

Okres realizacji zadania publicznego „Posiłek w szkole i w domu”:

  1. w zakresie wkładu własnego rzeczowego od 1 stycznia 2020 r.,
  2. w zakresie wkładu własnego finansowego od 27.06.2020 r. (dnia zawarcia umowy dotacyjnej),
  3. w zakresie środków dotacji od 27.06.2021 (dnia zawarcia umowy dotacyjnej).

Zakończenie realizacji zadania publicznego „Posiłek  w szkole i w domu”:

  1. w zakresie wkładu własnegorzeczowego,do dnia złożenia wnioskuo udzielenie wsparcia finansowego,
  2. w zakresie finansowym do 31 grudnia 2020 r.

 

 

Łączna kwota udzielonego wsparcia finansowego

108.752,00 zł

Wartość wykorzystanej dotacji

107.832,87 zł    Województwo Małopolskie

 

Wartość niewykorzystanych i zwróconych środków dotacji celowej

 919,13 zł

Źródło finansowania: 

80 %   -           Województwo Małopolskie

20 %   -           środki własne Gminy Oświęcim

 

Opis realizacji projektu „Posiłek w szkole i w domu”

Celem dotacji było zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Realizacja projektu „Posiłek w szkole i w domu w gminie Oświęcim, umożliwiła doposażenie i poprawienie standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych.

 

 

  1. Przebieg realizacji Projektu:

Zgodnie z zawartą umową o dotację Nr OK.III.531.5.25.2020 dnia 27.06.2020 r., dotyczącą wykorzystania dotacji udzielonej  z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego, polegającego na zakupie wyposażenia do stołówek szkolnych, pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Organem prowadzącym Gminą Oświęcim, dotację przydzielono trzem szkołom podstawowym prowadzonym przez gminę Oświęcim:

 

Wnioskowano i przyznano „Posiłek w szkole i w domu”:

 

Lp.

Nazwa szkoły

Całkowity koszt zadania

Kwota dotacji

Wkład własny

Udział procentowy wkładu własnego

1.

Szkoła Podstawowa im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach

43.770,00

35.016,00

8.754,00

20%

2.

Szkoła Podstawowa im. Pomnik Dzieci Więźniów Auschwitz Birkenau                      w Brzezince

56.390,00

45.112,00

11.278,00

20%

3.

Szkoła Podstawowa im.Komisji Edukacji Narodowej                      w Zaborzu

35.780,00

28.624,00

7.156,00

20%

 

 

135.940,00 zł

108.752,00 zł

27.188,00 zł

 

 

 

Wykorzystanie w 2020 r. wsparcia finansowego dotacji celowej udzielonej na realizację projektu „Posiłek w szkole i w domu” w gminie Oświęcim:

 

1. Szkoła Podstawowa im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach

 

Kwota wsparcia oraz wkład własny:

 

 

 

Koszt

całkowity

realizacji zadania

Ze

środków

dotacji

Wkład własny

Kwota deklarowana          we wniosku

Kwoty w zł

43 770,00

35 016,00

8 754,00

Podział procentowy

100%

80%

20%

Kwota rzeczywista

Kwoty w zł

43 208,75

34 567,00

8 641,75

Podział procentowy

100%

80%

20%

 

Zakupiono do SP Babice w ramach realizacji projektu „Posiłek w szkole i w domu”:

 

Elektryczną ostrzałkę do noży, wagę elektryczną, patelnię aluminiową, robot kuchenny wielofunkcyjny, patelnię elektryczną głęboką, taboret gazowy, taboret nierdzewny, wózek kelnerski, szafę magazynową, zmywarkę kapturową, krzesełka i stoły.

 

 

2. Szkoła Podstawowa im. Pomnik Dzieci-Więźniów KL Auschwitz-Birkenau w Brzezince

 

Kwota wsparcia oraz wkład własny:

 

 

 

Koszt

całkowity

realizacji zadania

Ze

środków

dotacji

Wkład własny

Kwota deklarowana          we wniosku

Kwoty w zł

56 390,00

45 112,00

11 278,00

Podział procentowy

100%

80%

20%

Kwota rzeczywista

Kwoty w zł

55 819,44

44 655,55

11 163,89

Podział procentowy

100%

80%

20%

 

Zakupiono do SP Brzezinka w ramach realizacji projektu „Posiłek  w szkole i w domu:

 

Stół duży, mikser przemysłowy, szafę mroźniczą, blender  przemysłowy, szafę chłodniczą z 2-drzwiową ze stali nierdzewnej, szafę chłodniczą, garnek, miskę  stalową, dzbanek, ubijak do ziemniaków, zestaw noży, listwę magnetyczną, pojemniki, pokrywę, miskę wannę 28l, łyżkę cedzakową, szafę kuchenną, maszynę do rozbijania mięsa, patelnię elektryczną, blachę do pieca konwekcyjno-parowego, zmywarkę kapturową, krzesła szkolne duże, krzesła  szkolne małe, stół mały, stół kwadratowy, talerze obiadowe, kubki.

 

 

3. Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu

 

Kwota wsparcia oraz wkład własny:

 

 

 

Koszt

całkowity

realizacji zadania

Ze

środków

dotacji

Wkład własny

Kwota deklarowana          we wniosku

Kwoty w zł

35 780,00

28 624,00

7 156,00

Podział procentowy

100%

80%

20%

Kwota rzeczywista

Kwoty w zł

35 762,90

28 610,32

7 152,58

Podział procentowy

100%

80%

20%

 

Zakupiono do SP Zaborze w ramach realizacji projektu „Posiłek w szkole i w domu:

 

Napęd i przystawkę do maszynki elektrycznej, zamrażarkę skrzyniową, dwa stoły nierdzewne, szatkownicę do warzyw, basen nierdzewny 1- komorowy, patelnię elektryczną, stół nierdzewny z dwoma zlewami, zmywarkę gastronomiczną kapturową, regał nierdzewny.

 

Opis efektów:

 

Realizując projekt „Posiłek w szkole i w domu” w gminie Oświęcim dokonano szeregu zakupów, które wsparły finansowo gminę Oświęcim w zakresie udzielania pomocy finansowej szkole. Doposażono i poprawiono standard funkcjonującej stołówki szkolnej oraz bezpieczeństwo pracy pracowników kuchni. Podniesiono jakość usługi kuchni i jadalni:

  • poprzez zakup krzeseł oraz stolików zapewniono bezpieczne warunki na stołówce,
  • nowy sprzęt kuchenny ułatwił szybsze przygotowaniei wydawanie posiłków, porządkowanie kuchni i jadalni,
  • zakup szaf chłodniczychspowodował łatwiejsze i bardziej odpowiednie przechowywanie produktów,
  • zakup krzeseł oraz stołów umożliwił wygodne spożywanie posiłków.

 

 

                                     mgr Agata Michalska – Dyrektor CUW Gminy Oświęcim

                                     mgr Violetta Korczyk – Zastępca Dyrektora CUW

Tagi

GALERIA