Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim informuje, że na stronie postępowania :

https://miniportal.uzp.gov.pl/

została zamieszczona Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, na trasie dom - placówka oświatowa – dom wraz z opieką

 

(-) mgr Agata Michalska
Dyrektor CUW Gminy Oświęcim
(osoba zatwierdzająca)

 

 

Tagi