Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim ogłasza zamiar zawarcia umowy na przewóz dzieci niepełnosprawnych

 

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim ogłasza zamiar zawarcia umowy na Wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, na trasie dom – placówka oświatowa – dom wraz z opieką.

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy Pzp z 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późń. zm), o wartości szacunkowej niższej od progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - ePUAP i miniPortalu.

Postępowanie dostępne jest pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f68321c3-c33b-4ca1-9c7c-482bf388187f

 

(-) mgr Agata Michalska
Dyrektor CUW Gminy Oświęcim
(osoba zatwierdzająca)

 

(-) mgr Violetta Korczyk
Zastępca Dyrektora CUW
(osoba sporządzająca)

Tagi