Informacja z otwarcia oferty ostatecznej - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przewóz dzieci niepełnosprawnych

 

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, działając na podstawie art. 222 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. poz.2019 ze zm.), udostępnia informację z otwarcia oferty ostatecznej na

 

Wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, na trasie dom - placówka oświatowa - dom wraz z opieką

 

- dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Wolnej ręki, o którym  mowa w art.305 pkt 2) ustawy Pzp, zgodnie z ustawą tj. Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.)

Informacja z otwarcia oferty ostatecznej dostępna jest na stronie postępowania miniPortal pod linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f68321c3-c33b-4ca1-9c7c-482bf388187f

 

 

 

Tagi