Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim informuje o wyniku postępowania na
Wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, na trasie dom – placówka oświatowa – dom wraz z opieką

prowadzonym w trybie Wolnej ręki, o którym mowa w art. 305 pkt 2) ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r.

Informacja o wyniku postępowania.

 

 

Tagi