Zakończenie realizacji projektu „Odkrywam Małopolskę” w Gminie Oświęcim

 

W projekcie „Odkrywam Małopolskę” uczestniczyło 150 uczniów ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim.

 

Miejsce realizacji projektu: Szlakiem Orlich Gniazd – Jura Krakowsko – Częstochowska.

Termin realizacji projektu: od 28 września 2021 r. do 01 października 2021 r.

 

Organizatorem wycieczki było biuro podróży Małopolska Travel, ul. Obozowa 76/3,
30-383 Kraków.

 

Projekt dofinansowany był przez Województwo Małopolskie oraz Gminę Oświęcim.

Kwota otrzymanej dotacji celowej na realizację projektu to 5000 zł. Całkowita kwota zadania to 18 805,00 zł.

 

Ostatnim dniem realizacji projektu był 1 października 2021, w którym uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu i Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Grojcu ruszyli poznać ciekawe zakątki Małopolski.

 

Uczestnicząc w projekcie „Odkrywam Małopolskę” zrealizowano główne cele projektu:

  1. uczniowie poznali własny region - Małopolski, jej środowisko przyrodnicze, tradycje, zabytki kultury i historii oraz wzbogacili wiedzę o regionie;
  2. promocja Małopolski, jako miejsca bogatego w atrakcje turystyczne i przyjazne dla uprawiania rekreacji i sportu;
  3. uczestnicy projektu:
  • poznali zasady ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
  • aktywnie spędzali czas, poprawiając kondycję oraz sprawność fizyczną,
  • nauczyli się kształtowania i zaspokajania potrzeb poznawczych.

 

Nad całokształtem projektu czuwało Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim.

Opiekę nad uczestnikami projektu spełniali nauczyciele ze szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Oświęcim. Każdy dzień realizacji projektu nadzorował kierownik wycieczki.

 

Dziękujemy Województwu Małopolskiego i Gminie Oświęcim za dofinansowanie projektu „Odkrywam Małopolskę” i możliwość uczestnictwa uczniom w projekcie, dzięki któremu poznali region Małopolski.

 

Koordynatorzy projektu:

(-) mgr Agata Michalska – Dyrektor CUW Gminy Oświęcim

(-) mgr Violetta Korczyk – Zastępca Dyrektora CUW Gminy Oświęcim

 

Tagi

GALERIA