Realizacja Programu „Aktywna Tablica” na lata 2021-2024

 

„Aktywna Tablica” to rządowy program, którego celem jest rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji (tak uczniów, jak i nauczycieli) z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Mówiąc prościej: to dofinansowania na modernizację szkół i innych stanowisk nauczycielskich pod kątem nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

 

W 2021 roku z programu Aktywna Tablica mogą skorzystać szkoły podstawowe, które nie skorzystały z programu w latach 2017-2019 lub które korzystały z programu w latach 2017-2019, a w latach 2021-2024 będą korzystały z doposażenia w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do diagnozy i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Rządowy program Aktywna Tablica jest realizowany w taki sposób, że 80% kosztów pokrywa budżet państwa, 20% musi pochodzić z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

 

W ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” na lata 2021-2024, Marszałek Województwa Małopolskiego przyznał dotację w wysokości 70 000,00 zł. na zakup interaktywnych pomocy dydaktycznych. Gmina zabezpieczyła wkład własny w wysokości 17 500,00 zł. Całkowita kwota, za którą szkoły zakupią nowoczesny sprzęt wynosi 87 500,00 zł.

 

W Programie biorą udział:

- Szkoła Podstawowa im. M.M. Kolbe w Harmężach – Koszt całkowity: 43 750,00 zł, kwota wnioskowana 35 000,00 zł (wkład własny 8 750,00 zł),

- Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu - Koszt całkowity: 43 750,00 zł, kwota wnioskowana 35 000,00 zł (wkład własny 8 750,00 zł).

Tagi