Rusza rekrutacja do projektu pn. „Już Pływam- edycja 2024”

 

Rusza rekrutacja do projektu pn. „Już Pływam – edycja 2024”, w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim, współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego oraz Gminy Oświęcim, w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”.

 

Województwo Małopolskie wspólnie z małopolskimi gminami, realizuje projekt pn. "Już pływam”, w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych, polegający na zorganizowaniu nauki pływania dla chętnych uczniów szkół podstawowych z terenu Małopolski, nie umiejących pływać lub chcących doskonalić sportowe techniki pływackie.

Projekt przewiduje przeprowadzenie łącznie 20 godzin zajęć nauki pływania na 15 osobową grupę w okresie od 7.06.2024 r. do max 31.12.2024 r.

 

Celem projektu:

  1. nabycie podstawowych umiejętności pływackich;
  2. wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan, poprzez edukację w zakresie bezpieczeństwa korzystania z różnego rodzaju zbiorników wodnych;
  3. poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów;
  4. zachęcenie młodzieży do aktywnych form spędzania wolnego czasu, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów;
  5. upowszechnienie kultury fizycznej, służące m.in. integracji społecznej w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport;
  6. promocja Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.

Oczekiwane rezultaty:

  1. Zdobycie przez uczestników projektu umiejętności pływania;
  2. Poprawa bezpieczeństwa na pływalniach lub basenach odkrytych;
  3. Rozważne i aktywne spędzanie wolnego czasu.

 

Gmina Oświęcim otrzymała z Województwa Małopolskiego na realizację projektu dotację, 
w wysokości 8 850,00 zł.

Rekrutacja do projektu pn. „ Już Pływam- edycja 2024", będzie przeprowadzona w dniach od 20.05.2024 r. do 23.05.2024 r.      

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Już Pływam” oraz dokumentacja
w załączeniu.

Regulamin "Już pływam-edycja 2024"wraz z załącznikami

 

 

 

 

 

 

 Koordynatorzy projektu:

(-) mgr Agata Michalska – Dyrektor CUW Gminy Oświęcim

(-) mgr Violetta Korczyk – Zastępca Dyrektora CUW Gminy Oświęcim

 

 

Tagi