Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu "JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ" – EDYCJA 2019

Gmina Oświęcim, przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, organizuje naukę jazdy na nartach dla 100 uczniów klas trzecich oraz klas czwartych szkół podstawowych nieumiejących jeździć na nartach, którzy jeszcze nie brali udziału w tym projekcie, w ramach projektu „Jeżdżę z głową”.

 

 

Sezon narciarski już w pełni. Dobre warunki do jazdy na nartach cieszą wszystkich amatorów sportów zimowych, a przede wszystkim 100 uczniów klas III i klas IV szkół podstawowych z terenu Gminy Oświęcim, którzy  w dniach od  4 marca  do 8 marca 2019 r. wezmą udział w 20 godzinnych zajęciach pozalekcyjnych na stoku narciarskim w ramach tzw. „białej szkoły”.

 

Okazją do zdobycia umiejętności jazdy na nartach jest małopolski projekt „Jeżdżę z głową”,   w którym uczestniczą uczniowie z terenu naszej gminy. W tegorocznej edycji programu Sejmik Województwa Małopolskiego wspomaga naukę jazdy na nartach w 69 gminach za łączną kwotę 1 000 000 zł.

 

Również uczniowie z terenu Gminy Oświęcim będą mogli - w ramach projektu „Jeżdżę z głową” – edycja 2019 skorzystać z tej formy spędzania wolnego czasu na stokach narciarskich. Koszt całkowity kursu jazdy na nartach dla trzecioklasistów oraz czwartoklasistów z gminnych szkół wyniesie wg zaktualizowanego kosztorysu projektu „Jeżdżę z głową” realizowanego w 2019 roku 63.500,00 zł. Przyznane Gminie Oświęcim na ten cel dofinansowanie Województwa Małopolskiego wynosi 16.800,00 zł, rodzice wnoszą wkład własny w wysokości 100 zł od dziecka, a pozostałą kwotę zabezpiecza ze środków własnych Gmina Oświęcim.

 

Nauka jazdy na nartach prowadzona będzie w formie 5-cio dniowego pobytu uczniów w Małym Cichym w Gminie Poronin, podczas którego wykwalifikowana kadra instruktorska poprowadzi codzienne zajęcia na stoku narciarskim.

 

W pierwszym dniu zajęć uczniowie dopasują sprzęt narciarski, uczyć się będą utrzymywania równowagi, poznają zasady bezpiecznego korzystania ze stoku, zagrożenia i sposoby ich zapobiegania. W trakcie kolejnych dni uczyć się będą poprawnych technik jazdy na nartach.

 

Podczas całego pobytu na „białej szkole” opiekę nad uczniami będą pełnić nauczyciele ze szkół podstawowych Gminy Oświęcim.

 

Materiału związane z projektem „Jeżdżę z głową” i rekrutacją zamieszczone zostaną w dniu 07.02.2019r.