Rusza rekrutacja do projektu pn. „ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ”

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim rusza rekrutacja do projektu pn. „ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej w 2021 r., który jest dofinansowany ze środków budżetu Województwa małopolskiego oraz Gminy Oświęcim.

 

Gmina Oświęcim otrzyma z Województwa Małopolskiego na realizację projektu dotację w wysokości 5000,00 zł.

 

Rekrutacja do projektu pn. „ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ” 2021, będzie przeprowadzona w dniach od 20.09.2021 r. do 22.09.2021 r.

Projekt stanowi element wsparcia odbudowy rynku turystyki szkolnej poprzez stymulację popytu na turystykę zorganizowaną dla dzieci i młodzieży.

Celem projektu jest organizacja regionalnych wycieczek dydaktycznych, z elementami krajoznawstwa i rekreacji, dla uczniów małopolskich szkół podstawowych.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ”  oraz dokumentacja w załączeniu.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  ODKRYWAM  MAŁOPOLSKĘ - 2021

Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji Odkrywam Małopolskę - 2021

Załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji Odkrywam Małopolskę - 2021

Załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji Odkrywam Małopolskę - 2021

 

 

 Koordynatorzy projektu:

(-) mgr Agata Michalska – Dyrektor CUW Gminy Oświęcim

(-) mgr Violetta Korczyk – Zastępca Dyrektora CUW Gminy Oświęcim

 

Tagi