Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Oświęcim

 

 

 

  

 

   Informacja za rok szkolny 2009/2010  

 

 

 

 

 

    Informacja za rok szkolny 2008/2009