Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

 

 

W związku z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1189,) CUW udostępnia do pobrania sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim wraz z informacją uzupełniającą.

 

 

 
 
 

 

 

    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2018

     Informacja uzupełniająca do roku 2018

 

 

 

    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2017

     Informacja uzupełniająca do roku 2017

 

 

 

    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2016

     Informacja uzupełniająca do roku 2016

 

 

 

    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2015

      Informacja uzupełniająca do roku 2015

 

 

    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2014

    Informacja uzupełniająca do roku 2014

 

 
 

    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2013

    Informacja uzupełniająca do roku 2013

 

 
  

    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2012

    Informacja uzupełniająca do roku 2012

 

   

 

    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2011

    Informacja uzupełniająca do roku 2011

 

 

 

    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2010

    Informacja uzupełniająca do roku 2010

 

 

     Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2009

    Informacja uzupełniająca do roku 2009